Which girl unintentionally embarass herself most?


Li Xinxin (Eliza)
26.1%6
Sun Xiaoqing (Sandy)
26.1%6
Nicky Ni
0.0%0
Alicia Loon
0.0%0
Meisi
4.3%1
Chang Qing (Evergreen)
0.0%0
Wang Shenghan (Karla)
8.7%2
Pan Jierong
0.0%0
Wang Yuhui (Iris)
0.0%0
Wang zhe (Zavia)
0.0%0
Jiang Jing
4.3%1
Jiang Mengyi (Jennifer)
13.0%3
Wei Qiushui (Katherine)
0.0%0
Rita
4.3%1
Wang Yongting (Tina)
0.0%0
Miao Yan
0.0%0
Lu Shan (Caroline
0.0%0
Cai lin (Catlin)
0.0%0
Li Chun (Renee)
0.0%0
Xu Yingnan (Nancy)
0.0%0
Jiang Mengyi (Melly)
8.7%2
Zhu Yuanjia
0.0%0
Zhang chunyi (Phoebe)
0.0%0
Sun siqi (sisi)
4.3%1

Total Votes:23

This poll is closed

Place this poll on your page  Create your own poll
Free Independent Poll Service
Similar Polls:
Best Unintentionally Funny Moment
Who is the most beautiful girl on gossip girl?
Where should the girl be from?
BOY or GIRL
What name!!? (Girl & Boy)
Girl or Boy?
Are you a boy or girl?
What should new little girl name be?
What should I name my next girl?
What should I Name my New Girl?
Ads: